Lauatennisesari  "Balti Teemant-2004"
Paremusjärjestus  kokkuvõttes
                                                 
              1.etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8.etapp 9.etapp  
  Koht Eesnimi Nimi Erikl. S.a. Kodukant 05.10.03. 19.10.03. 09.11.03. 07.12.03. 11.01.04. 08.02.04. 07.03.04. 04.04.04. 02.05.04. Kokku
              Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte  
  1 Jaanus Allikoja   1976 Viljandi   0   0 1. 101 1.  101 1. 101 1. 101 1. 101   0 1. 101 606
  2 Margus Kask   1981 Tartu   0 1. 101 3. 98 4. 97 5. 96 5. 96 5. 96 2. 99 6. 95 587
  3 Voldemar Tusis Vet. 1949 Türi 1. 101 6. 95 6. 95 3. 98 8. 93 6. 95 6. 95 6. 95 3. 98 582
  4 Taivo Lember P18 1986 SK Kotree   0 3. 98 4. 97 2. 99   0 4. 97   0 4. 97 9. 92 580
  5 Kert Perkmann P18 1987 Viljandi 3. 98 11. 90 9. 92 12. 89   0 17. 84 10. 91 7. 94 10. 91 556
  6 Aavo Kovaljov Vet. 1947 Viljandi   0 9. 92 7. 94 11. 90 9. 92   0 13. 88 9. 92 7. 94 554
  7 Omar Pärgma P18 1987 Viljandi 6. 95 17. 84 17. 84 9. 92 14. 87 24. 77 11. 90 5. 96 12. 89 549
  8 Ants Hendrikson   1967 Viiratsi 4. 97 21. 80 11. 90 10. 91 17. 84 13. 88 8. 93 11. 90   0 549
  9 Birgit Palm T18 1988 Viljandi 5. 96 18. 83 10. 91 17. 84 2. 99 14. 87   0 17. 84 11. 90 547
  10 Julia Kirpu T15 1990 Võhma 13. 88 19. 82 18. 83 13. 88 13. 88 7. 94 9. 92 10. 91 14. 87 541
  11 Aleksandr Kirpu   1983 Võhma 9. 92 20. 81 14. 87 15. 86 18. 83 11. 90 17. 84 8. 93 13. 88 536
  12 Urmas Virves Vet. 1950 Järva-Jaani 7. 94   0 12. 89 14. 87 15. 86 8. 93 15. 86   0   0 535
  13 Laura Püvi T18 1988 Võhma 10. 91 13. 88 16. 85   0 19. 82 15. 86 12. 89 13. 88 16. 85 527
  14 Jaak Parkel Vet. 1946 Tartu 33. 68   0   0 8. 93 20. 81 10. 91 18. 83 15. 86 19. 82 516
  15 Reino Rass   1978 Võhma 11. 90 16. 85 20. 81 16. 85 12. 89   0   0 16. 85   0 515
  16 Erki Lember P15 1990 SK Kotree   0 14. 87 15. 86 25. 76   0 19. 82   0 12. 89 15. 86 506
  17 Endel Ütt Vet. 1937 Järva-Jaani 15. 86 12. 89 21. 80 23. 78 21. 80   0 20. 81   0 18. 83 499
  18 Rauno Põru   1973 Viljandi 14. 87 24. 77 23. 78 31. 70 16. 85 29. 72 21. 80 21. 80 21. 80 490
  19 Antti Evert   1967 Suure-Jaani 16. 85 23. 78 24. 77 22. 79 22. 79   0 19. 82 20. 81 20. 81 487
  20 Erki Adamson   1968 Suure-Jaani 23. 78 29. 72 19. 82 20. 81 23. 78 20. 81   0 24. 77 28. 73 477
  21 Toivo Kuusk Vet. 1949 Jõgeva 17. 84 22. 79 27. 74 24. 77   0   0 22. 79 22. 79 30. 71 472
  22 Tauri Tiirmaa P13 1991 Võhma 20. 81 31. 70 25. 76 32. 69 24. 77 23. 78 30. 71 18. 83 27. 74 469
  23 Urmas Rihma   1972 Jõgeva 2. 99 10. 91 13. 88 7. 94   0   0 7. 94   0   0 466
  24 Birgit Pajuri T15 1989 Paide 21. 80 30. 71 28. 73 30. 71 27. 74 18. 83   0   0 23. 78 459
  25 Peeter Ritson Vet. 1955 Viljandi   0 40. 61 33. 68 26. 75   0 27. 74 23. 78 19. 82 22. 79 456
  26 Jussof Muhamedžanov Vet. 1951 Põltsamaa 35. 66   0 39. 62 28. 73 28. 73   0 26. 75 25. 76 25. 76 439
  27 Renee Karu P13 1991 Viljandi 26. 75 32. 69 26. 75 39. 62 30. 71 34. 67 27. 74 27. 74   0 438
  28 Jüri Talp Vet. 1951 Viljandi   0 27. 74 47. 54 38. 63   0 26. 75 31. 70 23. 78 29. 72 432
  29 Riho Jürisoo P18 1987 Viljandi   0 39. 62 41. 60 19. 82 25. 76 21. 80 33. 68   0   0 428
  30 Heiko Kraaner P18 1988 Viljandi 25. 76 41. 60 30. 71 42. 59 35. 66 28. 73 32. 69   0 31. 70 425
  31 Jaak Voll P15 1990 Võhma 27. 74 34. 67 32. 69   0 34. 67 31. 70 34. 67   0   0 414
  32 Mart Särg P15 1990 Viljandi 31. 70   0 49. 52 41. 60 40. 61 37. 64 38. 63 28. 73 32. 69 400
  33 Hardy Ivask P18 1988 Koeru 36. 65 36. 65 36. 65 37. 64 29. 72 35. 66 35. 66   0   0 399
  34 Kristo Kraaner P13 1992 Viljandi 29. 72   0 46. 55 44. 57 41. 60 38. 63 40. 61 29. 72 33. 68 396
  35 Maarja Ojalill T15 1990 Koksvere 30. 71 46. 55 51. 50 45. 56 39. 62 39. 62 43. 58 30. 71 34. 67 391
  36 Targo Tiirmaa P11 1994 Võhma 32. 69 54. 47 50. 51 50. 51 43. 58 43. 58 42. 59 33. 68 39. 62 374
  37 Karin Kiis P18 1988 Võhma 39. 62 47. 54 52. 49 48. 53   0 40. 61 47. 54 34. 67 35. 66 364
  38 Vladimir Valejev Vet. 1945 Põltsamaa   0   0 37. 64 34. 67 31. 70   0 25. 76 14. 87   0 364
  39 Merilyn Enders T11 1994 Suure-Jaani 38. 63 50. 51 53. 48 52. 49 48. 53 41. 60 48. 53 32. 69 40. 61 359
  40 Üllar Pajuste Vet. 1956 Põltsamaa   0   0 29. 72 36. 65   0   0 36. 65 26. 75 26. 75 352
  41 Kersti Kiis T15 1989 Võhma 40. 61 53. 48 57. 44   0   0 42. 59 44. 57 39. 62 44. 57 344
  42 Jane Särg T18 1988 Viljandi 43. 58   0 54. 47 54. 47 50. 51   0 45. 56 35. 66 38. 63 341
  43 Sigrid Pedoson T18 1986 Tartu   0 33. 68 40. 61 21. 80 42. 59 30. 71   0   0   0 339
  44 Janno Kalda   1969 Abja   0   0 42. 59 35. 66 33. 68 33. 68 28. 73   0   0 334
  45 Tiina Särg T11 1993 Võhma 41. 60 55. 46 58. 43 55. 46 51. 50 49. 52 51. 50 42. 59 42. 59 330
  46 Ahto Uibopuu P15 1990 Võhma   0 57. 44 56. 45 51. 50 45. 56 50. 51 46. 55 37. 64   0 321
  47 Dimitri Savrinovitš P11 1994 Võhma   0 52. 49   0 53. 48   0 46. 55 52. 49 43. 58 41. 60 319
  48 Kerli Verisman T13 1992 Võhma   0 49. 52 61. 40 49. 52 44. 57 48. 53   0 38. 63   0 317
  49 Raidi Saar    1964 Imavere 19. 82 25. 76 22. 79 27. 74   0   0   0   0   0 311
  50 Urmo Ariva P15 1989 Viljandi   0 38. 63 48. 53 33. 68 37. 64   0 39. 62   0   0 310
  51 Viktoria Kirpu T9 1996 Võhma 42. 59 59. 42   0 60. 41 56. 45 56. 45 54. 47 44. 57 46. 55 308
  52 Madis Pindsoo P15 1990 Suure-Jaani   0   0   0   0 47. 54 44. 57 41. 60 31. 70 36. 65 306
  53 Kelli Uusna T15 1989 Võhma   0   0 62. 39   0 53. 48 54. 47 50. 51 41. 60 45. 56 301
  54 Antti Luigemaa   1969 Pärnu   0   0   0   0   0   0 4. 97 1. 101 4. 97 295
  55 Dmitri Mihhejev   1983 Tallinn   0   0   0   0   0 2. 99 3. 98 3. 98   0 295
  56 Janek Virves   1974 Järva-Jaani   0   0 38. 63   0 26. 75 22. 79 24. 77   0   0 294
  57 Lauri Laane   1979 SK Kotree   0   0 2. 99   0 7. 94   0   0   0 2. 99 292
  58 Margus Susi   1980 Saarepeedi   0   0   0   0 4. 97   0 2. 99   0 8. 93 289
  59 Õie Toomemets T18 1988 Võhma   0 58. 43 60. 41 56. 45 49. 52 51. 50 49. 52   0   0 283
  60 Priit Vihuri Vet. 1947 Viiratsi   0   0   0 6. 95 10. 91   0   0   0 5. 96 282
  61 Märt Pentson P15 1990 Suure-Jaani   0   0   0   0 52. 49 47. 54 53. 48 36. 65 43. 58 274
  62 Jüri Lindmets P13 1991 Võhma 22. 79   0 44. 57   0 32. 69 32. 69   0   0   0 274
  63 Harvy Ivask P13 1992 Koeru 37. 64 43. 58   0 40. 61 36. 65   0   0   0   0 248
  64 Renno Rehtla   1985 SK Kotree 24. 77 28. 73   0   0   0   0   0   0 24. 77 227
  65 Liisu Nasir T11 1993 Suure-Jaani   0   0 65. 36 62. 39 55. 46 55. 46 56. 45   0   0 212
  66 Taimo Jullinen P18 1988 Tamsalu 34. 67 37. 64 31. 70   0   0   0   0   0   0 201
  67 Reelika Soo T18 1988 Võhma   0   0   0 57. 44   0 52. 49 55. 46 40. 61   0 200
  68 Peeter Viigimets   1981 Rakvere   0   0   0   0 3. 98 3. 98   0   0   0 196
  69 Vergo Vesper   1979 Võhma   0 45. 56 34. 67 29. 72   0   0   0   0   0 195
  70 Kätlin Latt N 1985 SK Kotree   0 2. 99 5. 96   0   0   0   0   0   0 195
  71 Amar Marran Vet. 1962 Tartu   0 4. 97   0   0 6. 95   0   0   0   0 192
  72 Kristo Koljat P15 1989 Viljandi   0 42. 59   0   0 38. 63 36. 65   0   0   0 187
  73 Valeri Manukjan   1978 SK Kotree   0   0 8. 93   0   0 9. 92   0   0   0 185
  74 Lauri Tusis   1981 Türi 12. 89 5. 96   0   0   0   0   0   0   0 185
  75 Risto Roman Vet. 1951 Vastemõisa   0   0   0 5. 96   0   0 14. 87   0   0 183
  76 Glafira Lonskaja T18 1987 Aseri   0 8. 93   0   0 11. 90   0   0   0   0 183
  77 Martin Köstner P15 1990 Suure-Jaani   0   0   0   0 46. 55 45. 56   0   0 37. 64 175
  78 Neeme Kaurov   1974 Tartu   0   0   0   0   0 12. 89 16. 85   0   0 174
  79 Andres Hõrak   1967 Tartu   0   0   0   0   0 16. 85   0   0 17. 84 169
  80 Margus Pajuste   1985 SK Kotree   0 15. 86 35. 66   0   0   0   0   0   0 152
  81 Hendrik Kaasma   1976 Tartu   0   0   0   0   0 25. 76 29. 72   0   0 148
  82 Kristo Paju P9 1995 Võhma   0 60. 41 67. 34 61. 40   0   0   0   0   0 115
  83 Maris Mustimets T15 1989 Võhma   0   0 45. 56 43. 58   0   0   0   0   0 114
  84 Kalev Korving Vet. 1953 Võhma   0   0 43. 58 46. 55   0   0   0   0   0 113
  85 Sergei Danilov P18 1987 SK Kotree   0 7. 94   0   0   0   0   0   0   0 94
  86 Vello Kallaste   1977 Viljandi 8. 93   0   0   0   0   0   0   0   0 93
  87 Kati Paal T15 1990 Suure-Jaani   0 56. 45 59. 42   0   0   0   0   0   0 87
  88 Gedi Kullerkupp T13 1992 Suure-Jaani   0   0   0 63. 38 54. 47   0   0   0   0 85
  89 Kalev Sengbusch   1972 Suure-Jaani   0   0   0 18. 83   0   0   0   0   0 83
  90 Margus Noormägi   1973 Jõgeva 18. 83   0   0   0   0   0   0   0   0 83
  91 Kermo Paju P13 1992 Võhma   0   0 64. 37 59. 42   0   0   0   0   0 79
  92 Nikolai Danilov   1984 SK Kotree   0 26. 75   0   0   0   0   0   0   0 75
  93 Bosse Alits P15 1990 Võhma 28. 73   0   0   0   0   0   0   0   0 73
  94 Robert Harkmaa P15 1990 SK Kotree   0 35. 66   0   0   0   0   0   0   0 66
  95 Tõnn Talvik P18 1988 Koeru   0   0   0   0   0   0 37. 64   0   0 64
  96 Kätlin Lohu T15 1990 Viljandi   0 44. 57   0   0   0   0   0   0   0 57
  97 Astrid Ojalill T18 1988 Koksvere   0   0   0 47. 54   0   0   0   0   0 54
  98 Mikk Pärna P15 1989 Tamsalu   0 48. 53   0   0   0   0   0   0   0 53
  99 Kerli Vindi T13 1991 Võhma   0 51. 50   0   0   0   0   0   0   0 50
  100 Urmo Eiert P15 1990 Võhma   0   0   0   0   0 53. 48   0   0   0 48
  101 Kairi Vindi T18 1988 Võhma   0   0 55. 46   0   0   0   0   0   0 46
  102 Karl Kangur P9 1995 Suure-Jaani   0   0   0   0 57. 44   0   0   0   0 44
  103 Angela Adamson T11 1993 Suure-Jaani   0   0   0 58. 43   0   0   0   0   0 43
  104 Artur Tamm P15 1989 Võhma   0   0 63. 38   0   0   0   0   0   0 38
  105 Valdo Essmann P11 1993 Võhma   0   0 66. 35   0   0   0   0   0   0 35
Peakohtunik: Rkoovit ( Rein Koovit )