Lauatennisesari  "Balti Teemant-2005"
Paremusjärjestus  kokkuvõttes
                                                 
            I etapp II etapp III etapp IV etapp V etapp VI etapp VII etapp VIII etapp IX etapp  
Koht Eesnimi Nimi Erikl. S.a. Klubi 12. 09. 04. a. 10. 10. 04. a. 21. 11. 04. a. 05. 12. 04. a. 06. 02. 05. a. 27. 02. 05. a. 13.03.05.a. 27.03.05.a. 01.05.05.a. Kokku
            Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte Koht Punkte  
1 Jaanus Allikoja   1976 Sakala 1. 101 1. 101 1. 101 1. 101 1. 101   0 1. 101 1. 101 1. 101 606
2 Taivo Lember   1986 Sakala 2. 99 4. 97 2. 99 2. 99 2. 99   0 2. 99 2. 99 2. 99 594
3 Voldemar Tusis Vet. 1949 Vint-90 3. 98 2. 99 4. 97 4. 97 3. 98 4. 97 9. 92 3. 98 4. 97 587
4 Kert Perkmann P18 1987 Sakala 4. 97 12. 89 5. 96 3. 98 5. 96 1. 101 3. 98 5. 96 5. 96 586
5 Omar Pärgma P18 1987 Sakala 5. 96 6. 95 10. 91 12. 89 6. 95 2. 99 4. 97 8. 93 12. 89 575
6 Aavo Kovaljov Vet. 1947 Sakala 7. 94 7. 94 11. 90 7. 94 4. 97   0 8. 93   0 3. 98 570
7 Ants Hendrikson   1967 Sakala 10. 91 8. 93 8. 93 5. 96 9. 92 7. 94 6. 95 11. 90 7. 94 565
8 Julia Kirpu T15 1990 Sakala 9. 92 5. 96 6. 95   0 11. 90 9. 92 10. 91 7. 94 14. 87 560
9 Aleksandr Kirpu   1983 Sakala 11. 90 15. 86 12. 89 6. 95 14. 87 10. 91 11. 90 14. 87 18. 83 542
10 Jaak Parkel Vet. 1946 PiPo 8. 93 10. 91 9. 92 11. 90 16. 85 11. 90   0 15. 86 26. 75 542
11 Andres Hõrak   1967 PiPo 13. 88 14. 87 17. 84 24. 77 7. 94 8. 93   0 9. 92 17. 84 538
12 Birgit Palm T18 1988 Sakala 14. 87 20. 81 7. 94 18. 83 12. 89   0 12. 89 6. 95   0 537
13 Urmas Virves Vet. 1950 Koeru SK 12. 89 13. 88 24. 77   0 13. 88   0   0 12. 89 8. 93 524
14 Laura Püvi T18 1988 Sakala 19. 82 19. 82   0 15. 86 17. 84 6. 95   0 10. 91   0 520
15 Erki Lember P15 1990 SK Kotree 17. 84 17. 84 18. 83 13. 88 15. 86   0 14. 87 19. 82 19. 82 512
16 Neeme Kaurov   1974 PiPo 15. 86 16. 85 21. 80 20. 81 10. 91 18. 83   0 16. 85 29. 72 511
17 Rauno Põru   1973 Sakala 23. 78 21. 80 19. 82 8. 93 18. 83 17. 84 21. 80 20. 81   0 503
  18 Antti Evert   1967 Sakala 22. 79 30. 71 15. 86 22. 79   0   0 15. 86 17. 84 15. 86 500
  19 Renee Karu P15 1991 Sakala 35. 66 28. 73 16. 85 19. 82 20. 81 14. 87 16. 85 23. 78 28. 73 498
  20 Raidi Saar  Vet. 1964 Imavere 32. 69 33. 68   0 14. 87 22. 79 13. 88 13. 88 25. 76 22. 79 497
  21 Liina Allik  T15 1991 Vint-90 25. 76 22. 79 29. 72 10. 91   0 16. 85   0 18. 83 23. 78 492
  22 Toivo Kuusk Vet. 1949 Jõgeva 21. 80 25. 76 26. 75 17. 84 19. 82   0 24. 77 27. 74 21. 80 479
  23 Birgit Pajuri T18 1989 Sakala 31. 70 23. 78 28. 73 21. 80 23. 78 19. 82 20. 81 24. 77 31. 70 476
  24 Heiko Kraaner P18 1988 Viljandi SK 38. 63 31. 70 27. 74 23. 78 28. 73 12. 89 18. 83 28. 73 24. 77 474
  25 Peeter Ritson Vet. 1955 Viljandi 29. 72 24. 77 20. 81 9. 92   0   0 22. 79 30. 71   0 472
  26 Hendrik Kaasma   1976 PiPo 27. 74 29. 72   0   0   0 15. 86 19. 82 26. 75 20. 81 470
  27 Jussof Muhamedžanov Vet. 1951 Põltsamaa   0 18. 83 34. 67   0 25. 76   0 17. 84 21. 80 32. 69 459
  28 Jüri Talp Vet. 1951 Sakala 34. 67   0 30. 71 30. 71 26. 75 21. 80 25. 76 36. 65 30. 71 444
  29 Kristo Kraaner P13 1992 Viljandi SK 37. 64 32. 69 37. 64 27. 74 32. 69 25. 76 26. 75 35. 66 38. 63 429
  30 Mart Särg P15 1990 Viljandi SK 49. 52 41. 60 39. 62 31. 70 37. 64 32. 69 27. 74 33. 68   0 407
  31 Kaspar Kruusalu P11 1994 Koeru SK 42. 59 35. 66 33. 68   0 30. 71   0   0 34. 67 33. 68 399
  32 Madis Pindsoo P15 1990 Viljandi SK 48. 53 54. 47 45. 56 33. 68 35. 66 34. 67 35. 66 42. 59 35. 66 392
  33 Merilyn Enders T11 1994 Viljandi SK 41. 60 49. 52 41. 60 34. 67 36. 65 37. 64 31. 70 48. 53 36. 65 391
  34 Maarja Ojalill T15 1990 Viljandi SK 46. 55 47. 54 43. 58 35. 66 39. 62 36. 65 29. 72 38. 63 40. 61 389
  35 Janno Kalda   1969 Abja   0   0 23. 78   0 27. 74 20. 81 23. 78 29. 72   0 383
  36 Urmas Rihma   1972 Jõgeva 6. 95   0   0   0   0   0 7. 94 13. 88 6. 95 372
  37 Vladimir Valejev Vet. 1945 Põltsamaa   0   0 25. 76 29. 72 21. 80   0   0 31. 70 27. 74 372
  38 Gerda Valgenberg T15 1990 Vint-90 26. 75 27. 74 31. 70 28. 73   0 24. 77   0   0   0 369
  39 Märt Pentson P15 1990 Viljandi SK 52. 49 51. 50 46. 55 37. 64 48. 53 35. 66 34. 67 43. 58 43. 58 368
  40 Rannar Remmelgas P11 1994 Koeru SK 45. 56 46. 55 44. 57   0 34. 67   0   0 41. 60 34. 67 362
  41 Jane Särg T18 1988 Viljandi SK 58. 43   0 47. 54 38. 63 44. 57 29. 72 37. 64 52. 49   0 359
  42 Silver Kruusalu P11 1995 Koeru SK 53. 48 43. 58 42. 59   0 33. 68   0   0 40. 61 37. 64 358
  43 Getter Põru T11 1995 Viljandi SK 51. 50 50. 51 50. 51 36. 65 47. 54 31. 70   0 49. 52 41. 60 352
  44 Renno Rehtla   1985 SK Kotree 30. 71 34. 67 35. 66   0   0 23. 78   0 32. 69   0 351
  45 Viktoria Kirpu T9 1996 Viljandi SK 61. 40 59. 42 49. 52 44. 57 56. 45 41. 60 32. 69 54. 47 46. 55 340
  46 Dimitri Savrinovitš P11 1994 Viljandi SK 59. 42 52. 49 51. 50 40. 61 49. 52 38. 63   0   0 44. 57 332
  47 Tanel Stern P11 1994 Viljandi SK 62. 39 65. 36 55. 46 43. 58 54. 47 39. 62 36. 65 51. 50   0 328
  48 Kairo Kluust P9 1996 Koeru SK 54. 47 44. 57 48. 53   0 43. 58   0   0 45. 56 45. 56 327
  49 Tiina Särg T13 1993 Viljandi SK   0 64. 37 54. 47 42. 59 50. 51   0 39. 62 56. 45 49. 52 316
  50 Janno Kirst   1977 Võhma   0   0   0 41. 60   0 30. 71 30. 71 47. 54 42. 59 315
  51 Kristjan Kuntus P13 1993 Viljandi SK 50. 51 39. 62 38. 63 39. 62   0   0   0 53. 48   0 286
  52 Tõnu Mäekivi Vet. 1960 Koeru SK   0   0   0   0 8. 93   0 5. 96 4. 97   0 286
  53 Jüri Lindmets P15 1991 Sakala 36. 65 37. 64 32. 69 25. 76   0   0   0   0   0 274
  54 Risto Roman Vet. 1951 Sakala   0 11. 90 13. 88   0   0   0   0   0 11. 90 268
  55 Kalev Sengbusch   1972 Sakala 18. 83   0 14. 87 16. 85   0   0   0   0   0 255
  56 Erki Adamson   1968 Sakala 24. 77 26. 75 22. 79   0   0   0   0   0   0 231
  57 Kaspar Laanisto P13 1993 Viljandi SK   0   0   0   0   0 40. 61 38. 63 55. 46 47. 54 224
  58 Kevin Kivimäe P9 1996 Viljandi SK   0   0   0 48. 53   0 42. 59 41. 60   0 50. 51 223
  59 Lilian Poolak T13 1993 Vint-90   0 36. 65   0 26. 75   0 22. 79   0   0   0 219
  60 Rivo Saaremäe P11 1995 Viljandi SK 47. 54 61. 40 40. 61   0 38. 63   0   0   0   0 218
  61 Olari Uljas   1979 PiPo   0   0   0   0   0 28. 73 28. 73 37. 64   0 210
  62 Gerle Valgenberg T13 1993 Vint-90   0 42. 59   0 32. 69   0 26. 75   0   0   0 203
  63 Martin Köstner P15 1990 Viljandi SK   0   0   0   0   0 33. 68 33. 68 46. 55   0 191
  64 Artur Ivask P18 1987 Vint-90 20. 81   0   0   0   0   0   0   0 16. 85 166
  65 Valentin Tsõganov Vet. 1951 Mustvee   0   0   0   0 24. 77   0   0 22. 79   0 156
  66 Harvy Ivask P13 1992 Koeru SK   0   0 36. 65   0 29. 72   0   0   0   0 137
  67 Tauri Tiirmaa P15 1991 Sakala 28. 73 38. 63   0   0   0   0   0   0   0 136
  68 Taavi Peters P13 1993 Viljandi SK   0 62. 39 53. 48   0 55. 46   0   0   0   0 133
  69 Jaak Voll P15 1990 Sakala   0   0   0   0 31. 70   0   0 39. 62   0 132
  70 Raivo Mikk   1968 Imavere   0   0   0   0   0   0   0 44. 57 39. 62 119
  71 Karin Kiis T18 1988 Viljandi SK 40. 61   0   0   0   0   0   0 50. 51   0 112
  72 Targo Tiirmaa P11 1994 Sakala 44. 57 48. 53   0   0   0   0   0   0   0 110
  73 Mari-Liis Mölter T13 1992 Koeru SK   0   0 52. 49   0 42. 59   0   0   0   0 108
  74 Sten Saaremäe P15 1991 Viljandi SK 43. 58 55. 46   0   0   0   0   0   0   0 104
  75 Karl Rusi P13 1993 Viljandi SK   0   0 56. 45 45. 56   0   0   0   0   0 101
  76 Timo Teras P13 1993 Pingo   0   0   0   0   0 3. 98   0   0   0 98
  77 Margus Susi   1980 Sakala   0   0 3. 98   0   0   0   0   0   0 98
  78 Amar Marran Vet. 1962 PiPo   0 3. 98   0   0   0   0   0   0   0 98
  79 Janno Rannala P13 1993 Suure-Jaani   0   0   0   0   0   0   0 58. 43 48. 53 96
80 Riivo Toomla Vet. 1945 Kristiine-Sp.   0   0   0   0   0 5. 96   0   0   0 96
81 Margus Järvsoo   1971 Vint-90   0   0   0   0   0   0   0   0 9. 92 92
82 Svea Onno N 1957 Tartu Kalev   0 9. 92   0   0   0   0   0   0   0 92
83 Reino Rass   1978 Sakala   0   0   0   0   0   0   0   0 10. 91 91
84 Kelli Uusna T18 1989 Viljandi SK 55. 46   0   0   0   0   0   0 57. 44   0 90
85 Andres Kudisiim   1969 Vint-90   0   0   0   0   0   0   0   0 13. 88 88
86 Angela Adamson T13 1993 Viljandi SK 56. 45 60. 41   0   0   0   0   0   0   0 86
87 Mario Link P13 1992 Vint-90 16. 85   0   0   0   0   0   0   0   0 85
88 Liisu Nasir T13 1993 Viljandi SK 60. 41 58. 43   0   0   0   0   0   0   0 84
89 Kuuno Konetski   1974 Vint-90   0   0   0   0   0   0   0   0 25. 76 76
90 Argo Laks   1973 PiPo   0   0   0   0   0 27. 74   0   0   0 74
91 Kätlin Lohu T15 1990 Sakala 33. 68   0   0   0   0   0   0   0   0 68
92 Merit Roosna T15 1991 Sakala 39. 62   0   0   0   0   0   0   0   0 62
93 Anton Reingoldt P11 1994 Vint-90   0   0   0   0 40. 61   0   0   0   0 61
94 Samo Pari P18 1989 Tartu Kalev   0 40. 61   0   0   0   0   0   0   0 61
95 Kristo Korell P11 1995 Viljandi SK   0   0   0   0   0   0 40. 61   0   0 61
96 Jarmo Alatare P11 1994 Vint-90   0   0   0   0 41. 60   0   0   0   0 60
97 Kalver Kluust P15 1990 Koeru SK   0   0   0   0 45. 56   0   0   0   0 56
98 Henri  Vares P13 1993 Tartu Kalev   0 45. 56   0   0   0   0   0   0   0 56
99 Märt Mölter P15 1991 Koeru SK   0   0   0   0 46. 55   0   0   0   0 55
100 Kreete Lensmann T11 1995 Viljandi SK   0   0   0 46. 55   0   0   0   0   0 55
101 Siret Müür T13 1993 Viljandi SK   0   0   0 47. 54   0   0   0   0   0 54
102 Piret Müür T11 1995 Viljandi SK   0   0   0 49. 52   0   0   0   0   0 52
103 Ott Lossmann P13 1992 Viljandi SK   0   0   0   0 51. 50   0   0   0   0 50
104 Kristjan Palover P13 1992 Koeru SK   0   0   0   0 52. 49   0   0   0   0 49
105 Raido Lill P13 1993 Vint-90   0   0   0   0 53. 48   0   0   0   0 48
106 Edgar Jalas P18 1989 Tartu Kalev   0 53. 48   0   0   0   0   0   0   0 48
107 Sander Jalas P13 1992 Tartu Kalev   0 56. 45   0   0   0   0   0   0   0 45
108 Liis  Kivimurd T13 1993 Viljandi SK   0   0 57. 44   0   0   0   0   0   0 44
109 Tauri Küla P13 1993 Tartu Kalev   0 57. 44   0   0   0   0   0   0   0 44
110 Karl Kangur P11 1995 Viljandi SK 57. 44   0   0   0   0   0   0   0   0 44
111 Tõnis Hommik P13 1993 Viljandi SK   0 63. 38   0   0   0   0   0   0   0 38
Peakohtunik:  ( Rein Koovit )