Võistluse nimetus: Viljandimaa koolidevahelised karikavõistlused 2009 TULEMUSED 3 LEHEL KINNITAN:
  Korraldaja: Kuupäev: 14. jaanuar 2009. a.  
  Klass: Juuniorid Kell: 10:00 PEAKOHTUNIK: Jüri TALP
1   PLUSSRING
101 Võhma Gümn. I
32    
117 Võhma Gümn. I
17      
102 Võhma Gümn. II  
16    
141 Võhma Gümn. I
9      
103 Valuoja Põhikool I    
24        
118 Valuoja Põhikool I  
25      
104 Kildu Põhikool II  
8    
157 Võhma Gümn. I
5      
105 C.R.J. Gümnaasium II    
28        
119 C.R.J. Gümnaasium II    
21          
106 Viljandi Maagümn. II      
12        
142 Kildu Põhikool I  
13      
107 Raudna Põhikool II    
20        
120 Kildu Põhikool I  
29      
108 Kildu Põhikool I  
4    
177 C.R.J. Gümnaasium I 1.
3    
109 S-Jaani Gümnaasium   
30      
121 S-Jaani Gümnaasium   
19        
110 Valuoja Põhikool III    
14      
143 S-Jaani Gümnaasium   
11        
111 Paalalinna Gümn.      
22          
122 Viljandi Maagümn. I    
27        
112 Viljandi Maagümn. I    
6      
158 C.R.J. Gümnaasium I
7    
113 Leie Põhikool  
26      
123 Leie Põhikool  
23        
114 Raudna Põhikool I    
10      
144 C.R.J. Gümnaasium I
15    
115 Valuoja Põhikool II  
18      
124 C.R.J. Gümnaasium I -177 Võhma Gümn. I 2.
31    
116 C.R.J. Gümnaasium I
2  
-120 Raudna Põhikool II MIINUSRING
-109   133 Raudna Põhikool II
125    
-110   149 Viljandi Maagümn. II
-119 Viljandi Maagümn. II    
-111   134 Viljandi Maagümn. II 163 Leie Põhikool
126      
-112   -144 Leie Põhikool  
-118 Kildu Põhikool II  
-113   135 Kildu Põhikool II 173 Viljandi Maagümn. I 3.-6.
127      
-114   150 Võhma Gümn. II  
-117 Võhma Gümn. II      
-115   136 Võhma Gümn. II 164 Viljandi Maagümn. I
128    
-116   -143 Viljandi Maagümn. I
-124 Valuoja Põhikool II
-101   137 Valuoja Põhikool II
129    
-102   151 Raudna Põhikool I
-123 Raudna Põhikool I    
-103   138 Raudna Põhikool I 165 C.R.J. Gümnaasium II
130      
-104   -142 C.R.J. Gümnaasium II  
-122 Paalalinna Gümn.  
-105   139 Paalalinna Gümn. 174 C.R.J. Gümnaasium II 3.-6.
131      
-106   152 Valuoja Põhikool III  
-121 Valuoja Põhikool III      
-107   140 Valuoja Põhikool III 166 Valuoja Põhikool I
132    
-108   -141 Valuoja Põhikool I
25. - 32. 17. - 24. 13. - 16. 9. - 12. 7. - 8.
KOHAD  3. - 16.
-157 Kildu Põhikool I -183 Viljandi Maagümn. I
183 Kildu Põhikool I 193 Viljandi Maagümn. I 5.
173 Viljandi Maagümn. I   -184 C.R.J. Gümnaasium II
194 S-Jaani Gümnaasium  3.
-158 S-Jaani Gümnaasium    -193 C.R.J. Gümnaasium II 6.
184 S-Jaani Gümnaasium 
174 C.R.J. Gümnaasium II -173 Leie Põhikool
-194 Kildu Põhikool I 4. 192 Leie Põhikool 7.
-163 Viljandi Maagümn. II -174 Valuoja Põhikool I
175 Võhma Gümn. II
-164 Võhma Gümn. II   -192 Valuoja Põhikool I 8.
191 Võhma Gümn. II 9.
-165 Raudna Põhikool I   -175 Viljandi Maagümn. II
176 Raudna Põhikool I 190 Viljandi Maagümn. II 11.
-166 Valuoja Põhikool III -176 Valuoja Põhikool III
-191 Raudna Põhikool I 10.
-149 Raudna Põhikool II -190 Valuoja Põhikool III 12.
171 Kildu Põhikool II
-150 Kildu Põhikool II  
189 Kildu Põhikool II 13.
-151 Valuoja Põhikool II   -171 Raudna Põhikool II
172 Valuoja Põhikool II 188 Raudna Põhikool II 15.
-152 Paalalinna Gümn. -172 Paalalinna Gümn.
-189 Valuoja Põhikool II 14.
-188 Paalalinna Gümn. 16.